# Player Games
1. Saska Hajdokova 4 4
1. Olus Hlivova 4 4
1. Denisa Dede Kostelanská 4 4
4. Katka Vraňuchová 3 3
4. Radek7 3 3
4. Weroniq 2 3
7. Filipko 1 2
8. Magda 2 1 1
Statistics are updated every ~hour

Stats by country of players

Advertisement