# Player Games
1. Deepali Singh 2 19
1. Prajwal Ashwin Cutinha 3 19
3. Shannon Xavier 7 18
4. Ujjawal Jain 2 17
4. Prinkal 2 17
6. Radhika Sahani 2 16
7. XeNoS 5 15
8. MERCY 5 14
8. Sonal Jain 4 14
10. Manasi Nalavade 6 13
10. valdi the paldi 5 13
10. Shwetha S 3 13
10. [email protected] 2 13
14. Shivam 2 12
14. Ranju Pavi 2 12
16. Ansu Thomas 4875 2 11
16. Prakash Diwan 2 11
16. Manish Nalavade 3 11
16. Akshay Vijay Jain 6 11
20. Anuya Nalavade 3 9
20. Oopali Bidapa 2 9
20. Gayathri Selvaraj 2 9
20. Princy 2 9
20. Suhani Mittal 2 9
25. Nirmal Nalavade 4 8
25. praneeta mahadik 3 8
25. trashmika 3 8
25. Hari Shankar 2 8
25. cibi chakravarthy 1 8
30. Pdmj72 3 7
30. Madhav 3 7
32. NabilN 1 6
32. Jatin Sharma 2 6
32. Sree Shankar 2 6
32. MSN 3 6
32. SakshiS 3 6
32. Brinda🦚🥳🎂 6 6
38. Sunita Bareja 3 5
38. D.Luffy 2 5
38. Zhonnie 2 5
38. Sakshi Kanodia 2 5
38. SABAREESH KRISHNAN 2 5
38. Pallavi Basu 1 5
38. Akil Khajuriwala 1 5
38. Kavya Shetty 1 5
38. Jiminie_PABO 1 5
38. Mihir Joshi 1 5
38. Sucharita Kamath K 1 5
38. priyanka bisht 1 5
38. HIMADRI CHAVAN 1 5
Statistics are updated every ~hour

Statistics

Stats by country of players

Advertisement