# Player Games
1. Dream12123 8 22
1. ArCh 8 22
1. Mishtiy 6 22
4. Awz 6 20
4. Jessssssssssssss 6 20
6. Crissy 6 18
7. Krati Gupta 2 17
7. Rahul12123 7 17
9. ZAARA FAISAL SHEIKH 2 16
10. Navya13 2 15
11. Arnav Jain 4 14
12. son kat 3 11
12. manU205x 2 11
14. Chaitali Shirodkar 1 10
15. Rakesh Halpati 1 9
15. Dhruv Thakar 1 9
15. Sid’s Vids 1 9
15. jeez 2 9
15. Asmita Gupta 3 9
20. Manasi 5 8
21. Pooja Mhatre 1 7
21. Reshma 1 7
21. Tanmay Thombre 2 7
21. Khara1 3 7
21. Susmithaaa 3 7
21. Meshwa Patel 4 7
27. Harshini K 3 6
27. AANANYA JERATH 2 6
27. Nitasha Arora 2 6
27. Priyansh 1 6
31. Veha 1 5
31. Yogesh 2 5
31. Lakshmi Srinivas 3 5
34. Henry Isaac 2 4
34. Priyangshu Chandra 1 4
34. Shameek Datta 1 4
34. Emeraude Lapoint 1 4
34. Pranav 1 4
39. Swastik Mondal 1 3
39. Suman Pravin Kanojia 1 3
39. Salman Shaik 1 3
39. VERONIKA CHOUDHARY 1 3
39. aryaman kothari 1 3
39. Snehal Das 1 3
39. Riya Vaghela 2 3
39. Akshay Khenwar 2 3
39. Yash Dev 2 3
39. Salim Thakkar 2 3
39. PRIYANSH SHARAN 2 3
39. krishnaja vijay nair 3 3
Statistics are updated every ~hour

Advertisement