Slovesa na U

 • Utíkat
 • Udělat
 • Umývat
 • uklízet
 • umýt
 • Ukazovat
 • Učit
 • udit
 • Utírat
 • Uhnout
 • Umět
 • Utopit
 • usnout
 • ukázat
 • Ulovit
 • utřít
 • Uklidit
 • učit se
 • Ukrást
 • Unést
 • uběhnout
 • určovat
 • Uhýbat
 • Utéct
 • udělat se
 • uspat
 • Usínat
 • Udat
 • utahovat
 • Utopit se
 • umýt se
 • ujet
 • utrhnout
 • ulít
 • umřít
 • uhodit
 • Upadnout
 • umírat
 • usrat si
 • Urvat
 • Umývat se
 • Ukousnout
 • uchopit
 • uvařit
 • Ujít
 • Unikat
 • uplavat
 • ulomit
 • Uznat
 • ustlat
 • Ukrojit
 • uchovat
 • Uspávat
 • ucházet se
 • Uzurpovat
 • ucpat
 • Uchytit
 • Usrat
 • Uloupit
 • Umazat
 • Urgovat
 • upéct
 • Usmívat se
 • uletět
 • určit
 • Ušít
 • upálit
 • upalovat
 • Uschnout
 • Ustát
 • Útočit
 • ujídat
 • uskočit
 • utáhnout
 • uvažovat
 • Užít si
 • Umývá
 • upít
 • Uprchnout
 • Uzmout
 • uložit
 • uslyšet
 • Ubrat
 • Ukládat
 • Uškrtit
 • upravit
 • Ukusovat
 • udávat
 • Utíká
 • Utíkej
 • Uvádět
 • Učí
 • ulit se
 • Umlátit
 • Udeřit
 • urychlit
 • unášet
 • usilovat
 • Ukazování
 • ustupovat

Words displayed in this list were entered by players and don't have to be correct.