Slovesa na U

 • Utíkat
 • Udělat
 • Umývat
 • uklízet
 • umýt
 • ukazovat
 • Učit
 • udit
 • Utírat
 • Utopit
 • Uhnout
 • Umět
 • usnout
 • ukázat
 • Ulovit
 • uklidit
 • Utřít
 • Učit se
 • Ukrást
 • Unést
 • uběhnout
 • určovat
 • Udat
 • Utéct
 • Usínat
 • umýt se
 • utahovat
 • uspat
 • ujet
 • utrhnout
 • ulít
 • Urvat
 • uhodit
 • Upadnout
 • udělat se
 • umírat
 • Uhýbat
 • umřít
 • uchopit
 • uvařit
 • Umývat se
 • Ukousnout
 • utopit se
 • Ujít
 • uplavat
 • ustlat
 • Unikat
 • ulomit
 • usrat si
 • uchovat
 • Uzurpovat
 • Ukrojit
 • Urgovat
 • Uchytit
 • Usrat
 • Umazat
 • upéct
 • ucházet se
 • Uspávat
 • Uloupit
 • Usmívat se
 • určit
 • upálit
 • ucpat
 • ujídat
 • Uznat
 • upalovat
 • Ustát
 • uskočit
 • Ušít
 • Uzmout
 • upít
 • uletět
 • uvažovat
 • Ubrat
 • uslyšet
 • Uprchnout
 • Užít si
 • utáhnout
 • uložit
 • Ukradnout
 • usmát se
 • ulit se
 • Ukojit
 • udávat
 • uschnout
 • Učí
 • ustupovat
 • ukamenovat
 • Umývá
 • Ukovat
 • udusit
 • unášet
 • uhánět
 • ukrýt
 • Uvádět
 • Utíkej
 • Ukládat
 • utápět
 • Uškrtit

Words displayed in this list were entered by players and don't have to be correct.