Slovesa na U

 • Utíkat
 • Udělat
 • Umývat
 • uklízet
 • umýt
 • Ukazovat
 • Učit
 • udit
 • Utírat
 • Umět
 • Uhnout
 • Utopit
 • Usnout
 • ukázat
 • Ulovit
 • utřít
 • Uklidit
 • Učit se
 • Unést
 • Ukrást
 • Utopit se
 • Utéct
 • uběhnout
 • určovat
 • udělat se
 • utahovat
 • umýt se
 • Uhýbat
 • Udat
 • Usínat
 • uspat
 • umřít
 • utrhnout
 • Umývat se
 • ujet
 • Urvat
 • Ukousnout
 • umírat
 • uhodit
 • Upadnout
 • ulít
 • Uchopit
 • usrat si
 • uvařit
 • Ujít
 • Unikat
 • uplavat
 • ulomit
 • Uznat
 • ustlat
 • Uspávat
 • ucházet se
 • uletět
 • Ustát
 • uchovat
 • Uzurpovat
 • Ukrojit
 • Uchytit
 • Usrat
 • Urgovat
 • upéct
 • Usmívat se
 • ucpat
 • Uloupit
 • Umazat
 • Ušít
 • určit
 • Ukovat
 • upalovat
 • upálit
 • Uschnout
 • Útočit
 • ujídat
 • uskočit
 • uvažovat
 • Uzmout
 • Uprchnout
 • Užít si
 • utáhnout
 • upít
 • uslyšet
 • uložit
 • Ubrat
 • Umývá
 • usmát se
 • Umírám
 • utápět
 • uhánět
 • Utíkej
 • Učí
 • Uniknout
 • Umlátit
 • Ubít
 • Udeřit
 • Ukotvit
 • usilovat
 • Uvádět
 • ukrýt
 • ucházet
 • Uskakovat

The words in the list Slovesa na U come from players of the word game Categories game.