Slovesa na G

 • Gumovat
 • grilovat
 • gratulovat
 • gestikulovat
 • garantovat
 • Gradovat
 • gravírovat
 • Gruntovat
 • Gumování
 • glosovat
 • galvanizovat
 • Generovat
 • gumuje
 • Glazovat
 • Glazurovat
 • Grafitovat
 • globalizovat
 • Garážovat

The words in the list Slovesa na G come from players of the word game Categories game.