Slovesa na N

 • Nosit
 • Nedělat
 • nést
 • Nudit se
 • nadávat
 • Ničit
 • Nakupovat
 • nechat
 • Najít
 • nutit
 • nakládat
 • Natírat
 • nasrat
 • Nudit
 • nevědět
 • nasávat
 • nebýt
 • nemít
 • Nalévat
 • Naučit
 • natáčet
 • Nocovat
 • namalovat
 • Nalít
 • nandat
 • nechodit
 • nalakovat
 • nimrat
 • nepít
 • nabrat
 • naříkat
 • Notovat
 • Nahánět
 • Nosí
 • Narvat
 • neběhat
 • Napít se
 • nejíst
 • Najíst
 • Napsat
 • Nese
 • Nebrat
 • Nekoukat
 • Naučit se
 • neumět
 • Nýtovat
 • Nevidět
 • Nic
 • Naložit
 • narážet
 • Nastavit
 • Napít
 • natahovat
 • Najíst se
 • Nemluvit
 • Nedat
 • nakreslit
 • Nabírat
 • Nespat
 • Naslouchat
 • nabíhat
 • narodit se
 • nalívat
 • Nominovat
 • Nakopat
 • Nabíjet
 • nadýmat
 • Nasadit
 • nimrat se
 • Nakopnout
 • Namazat
 • nedělat nic
 • nabízet
 • nakoupit
 • Nořit
 • nehýbat
 • nadívat
 • naskočit
 • Nasrat se
 • Nedělej
 • Nahradit
 • Neříkat
 • Nepracovat
 • nervovat se
 • namáhat
 • Narukovat
 • Navádět
 • nemluví
 • nemyslet
 • Nenávidět
 • namáhat se
 • nehýbat se
 • Nutit se
 • Nedělání
 • Narazit
 • namotat
 • nalézt
 • nastupovat
 • Nedýchat
 • nalepit

Words displayed in this list were entered by players and don't have to be correct.