Slovesa na T

 • trhat
 • tahat
 • Tlačit
 • Tančit
 • troubit
 • Tancovat
 • Tleskat
 • tulit se
 • topit
 • tlouct
 • trkat
 • tikat
 • Tykat
 • Tulit
 • Tát
 • toulat se
 • Trávit
 • tápat
 • tesat
 • topit se
 • Tokat
 • telefonovat
 • trsat
 • trápit
 • třít
 • trucovat
 • Točit
 • trpět
 • Týrat
 • Těžit
 • tkát
 • téct
 • Táhnout
 • Trénovat
 • Tetovat
 • trápit se
 • tlachat
 • tisknout
 • tavit
 • Tepat
 • toulat
 • truchlit
 • tábořit
 • Tajit
 • tankovat
 • Třískat
 • trousit
 • Třást
 • trvat
 • tipovat
 • Točit se
 • Třepat
 • třídit
 • Tlumit
 • Tancování
 • Tvořit
 • Testovat
 • tlumočit
 • Tlouci
 • Trůnit
 • Tušit
 • Tvarovat
 • toužit
 • Teče
 • Tání
 • Tančí
 • tázat se
 • tlít
 • těšit se
 • Tloustnout
 • Tulení
 • Třepat se
 • tlakovat
 • Tvářit se
 • Troubí
 • Tleskání
 • tupit
 • trnout
 • Tonout
 • tetelit se
 • Tahání
 • tolerovat
 • Tázat
 • Trasovat
 • tleska
 • Trestat
 • Tvrdit
 • týrání
 • taje
 • tancuje

The words in the list Slovesa na T come from players of the word game Categories game.