Fruit or vegetable with V

 • Valencia Orange
 • velvet apple
 • Vanilla fruit
 • Vine tomatoes
 • velvet bean
 • Victoria plums
 • vine tomato
 • Vidalia onion
 • Velvet Apple Fruit
 • Valencia oranges
 • vine ripe tomatoes
 • Velvet Tamarind
 • Victoria Plum
 • valerian
 • Vine leaves
 • vanilla beans
 • Vid
 • vine grapes
 • velvet
 • vine ripe grapes
 • vino
 • Veggie chips
 • Vavangue
 • vine ripened tomatoes
 • Valencia Orange Fruit
 • vase
 • Victoria
 • Venus
 • VANILLA
 • Veggie burger
 • Vanilla pod
 • verveine
 • Vine Grape
 • vine-ripened tomatoes
 • vegetable marrow
 • Velvet beans
 • vine ripe tomato
 • Vile
 • Valerian root
 • Vert
 • very green apple
 • Vegan meat
 • vector
 • vet
 • Verbena
 • Velvet Pink Banana
 • Velvet fruit
 • vulva
 • vain
 • Veronica
 • vegan burger
 • vim
 • Video
 • vineyard
 • very nice apples
 • Vanilla Fruit.
 • Vine Leaf
 • very
 • Valencia Orange.
 • vacuum
 • Vidalia Onions
 • Val
 • valor
 • vine ripen tomatoes
 • Varnish
 • Violet Eggplant
 • vale
 • VEGAN
 • Vineyard grapes
 • Violet grape
 • very green lettuce
 • vitoria
 • very large apple
 • Vietnamese mint
 • Veggie soup
 • Very good strawberries
 • VERENGENA
 • Village

Words displayed in this list were entered by players and don't have to be correct.